Välkommen till Lindberg Utveckling AB

Vi erbjuder tjänster inom förstärkt familjehemsvård, psykosocial handledning, utbildning i handledning av familjehem, skribentuppdrag samt handledning och utbildning inom autismspektrum.

En del av våra familjehem är specialiserade inom autismspektrumtillstånd (AST).
Läs på asphem.se

OBS! 

Julbord

Trots Coronaläget går året mot sitt slut, även i år.

Det är mycket som blir annorlunda i år, så även julbordet, som vi tyvärr måste ställa in. Med de nya restriktionerna är det viktigt att vara rädda både om er och om oss.

Vi hoppas självklart att kunna återuppta den trevliga traditionen till nästa år, och klurar på något sätt att även i år ändå kunna visa er vår uppskattning.

Hembesök

Efter att folkhälsomyndigheten 29:e oktober gick ut med nya restriktioner har vi på Luvab återigen tagit beslutet att i det längsta begränsa handledning i hemmet.

Era bokade tider gäller, men då för handledning antingen via telefon eller, till exempel, Teams.

Uppstår en akut situation så löser vi den självklart på bästa sätt, och vår tillgänglighet för icke bokade telefonsamtal kvarstår givetvis.


Du som vill bli familjehem, maila eller ring Emilie Lindberg, 070 - 642 42 17.


NYHET: Värsta bästa jobbet - Att arbeta som resurs för elever med autism och adhd

Boken Värsta bästa jobbet vänder sig till dig som arbetar som, eller utbildar dig till resursperson för elever med behov av särskilt stöd. Och till dig som är chef för eller kollega till resurspersoner.

Författare: Carolina Lindberg, Malin Valsö och Tarek Eddib
Förlag: Gothia fortbildning


Utbildningskvällar våren 2021

Plats: Slottsgatan 10, Örebro, vid Försäkringskassan.

Tid: 17.30 - 20.00

Datumen är preliminära pga corona.

19 januari - Börje och Daniel upplyser om nyheter kring familjehemsvård samt om omkostnad.

16 februari - Samarbete i rollen som familjehem. Börje Lindberg.

16 mars - Samarbete i rollen som familjehem. Börje Lindberg.

13 april - Samarbete i rollen som familjehem. Börje Lindberg.

I maj hoppas vi på att mopedens dag kan anordnas i Hasselfors.


Asphem grupphandledning våren 2021

Plats: Slottsgatan 10, Örebro, vid Försäkringskassan
Tid: 10.00 - 11.30
Dag: Måndagarna v 38, 42, 46 och 50

Mer info längre fram.


Tillståndsbevis

Under 2017 ansökte vi på Luvab om tillstånd från IVO att bedriva
verksamhet enl. 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:937) SoL.
Den 21 december fick vi vårat tillstånd godkänt och klart.

Tillstånd