Välkommen till Lindberg Utveckling AB

Vi erbjuder tjänster inom förstärkt familjehemsvård, psykosocial handledning, utbildning i handledning av familjehem, skribentuppdrag samt handledning och utbildning inom autismspektrum.

En del av våra familjehem är specialiserade inom autismspektrumtillstånd (AST).
Läs på asphem.se


Asphem grupphandledning (för de familjehem som har placeringar med AST)

Plats: Slottsgatan 10, Örebro, vid Försäkringskassan
Tid: 10.00 - 11.30
Dag: Onsdagar

16 januari
13 februari
13 Mars
10 April
  8 Maj
  5 Juni


Utbildningskvällar våren 2019

Plats: Slottsgatan 10, Örebro, vid Försäkringskassan.
Tid: 17.30 - 20.30

23 Januari - Nyheter om lagar och ekonomi.
Februari - Ingen utbildningsdag p.g.a lov etc.
20 Mars - Carolina föreläser om AST.
10 April - Carolina föreläser om lågaffektivt bemötande.
18 Maj - Mopedens dag.

Utbildningskvällar hösten 2018

15 December 2018 - Julbord. Klockan 12.00 samlas vi på Naturens hus.


Tillståndsbevis

Under 2017 ansökte vi på Luvab om tillstånd från IVO att bedriva
verksamhet enl. 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:937) SoL.
Den 21 december fick vi vårat tillstånd godkänt och klart.

Tillstånd