Välkommen till Lindberg Utveckling AB

Vi erbjuder tjänster inom förstärkt familjehemsvård, psykosocial handledning, utbildning i handledning av familjehem, skribentuppdrag samt handledning och utbildning inom autismspektrum.

En del av våra familjehem är specialiserade inom autismspektrumtillstånd (AST).
Läs på asphem.seTillståndsbevis

Under 2017 ansökte vi på Luvab om tillstånd från IVO att bedriva
verksamhet enl. 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:937) SoL.
Den 21 december fick vi vårat tillstånd godkänt och klart.

Tillstånd


Utbildning- och grupphandledningstillfällen våren 2018.

PLATS: Slottsgatan 10, Örebro, vid Försäkringskassan.

 

MAJ 2018

  • 19 maj - 10.00
    Mopedens dag i Hasselfors
  • 21 maj - 10.00 - 11.30
    Grupphandledning för familjehem med ASPhemsplacerade barn.