Välkommen till Lindberg Utveckling AB

Vi erbjuder tjänster inom förstärkt familjehemsvård, psykosocial handledning, utbildning i handledning av familjehem, skribentuppdrag samt handledning och utbildning inom autismspektrum.

En del av våra familjehem är specialiserade inom autismspektrumtillstånd (AST).
Läs på asphem.seTillståndsbevis

Under 2017 ansökte vi på Luvab om tillstånd från IVO att bedriva
verksamhet enl. 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:937) SoL.
Den 21 december fick vi vårat tillstånd godkänt och klart.

Tillstånd


Utbildning- och grupphandledningstillfällen hösten 2017.

PLATS: Slottsgatan 10, Örebro, vid Försäkringskassan.


JANUARI 2018

 • 17 januari - 17.30 - 20.30 OBS NYTT DATUM!
  Utbildningskväll. Ring på vid entrén för att komma in.
 • 29 Januari - 10.00 - 11.30
  Grupphandledning för familjehem med ASPhemsplacerade barn.

FEBRUARI 2018

 • 6 februari - 17.30 - 20.30
  Utbildningskväll. Ring på vid entrén för att komma in.
 • 26 februari -10.00 - 11.30
  Grupphandledning för familjehem med ASPhemsplacerade barn.

MARS 2018

 • 7 mars - 17.30 - 20.30
  Utbildningskväll. Ring på vid entrén för att komma in.
 • 26 mars - 10.00 -11.30
  Grupphandledning för familjehem med ASPhemsplacerade barn.

APRIL 2018

 • 10 april - 17.30 - 20.30
  Utbildningskväll. Ring på vid entrén för att komma in.
 • 23 april - 10.00 - 10.30
  Grupphandledning för familjehem med ASPhemsplacerade barn.

MAJ 2018

 • 19 maj - tider kommer
  Mopedens dag i Hasselfors
 • 21 maj - 10.00 - 11.30
  Grupphandledning för familjehem med ASPhemsplacerade barn.