Välkommen till Lindberg Utveckling AB

Vi erbjuder tjänster inom förstärkt familjehemsvård, psykosocial handledning, utbildning i handledning av familjehem, skribentuppdrag samt handledning och utbildning inom autismspektrum.

En del av våra familjehem är specialiserade inom autismspektrumtillstånd (AST).
Läs på asphem.se


Du som vill bli familjehem, maila eller ring Emilie Lindberg, 070 - 642 42 17.


NYHET: Värsta bästa jobbet - Att arbeta som resurs för elever med autism och adhd

Boken Värsta bästa jobbet vänder sig till dig som arbetar som, eller utbildar dig till resursperson för elever med behov av särskilt stöd. Och till dig som är chef för eller kollega till resurspersoner.

Författare: Carolina Lindberg, Malin Valsö och Tarek Eddib
Förlag: Gothia fortbildning


Utbildningskvällar hösten 2020

Plats: Slottsgatan 10, Örebro, vid Försäkringskassan.

Tid: 17.30 - 20.00

Datumen är preliminära pga corona.

Ann-Christine Forsberg, utbildad familjeterapeut
håller i höstens samtliga utbildningstillfällen.

Sep 8 - Vägledande samspel

Okt - 6 - Vägledande samspel

Nov 3 - Vägledande samspel


Asphem grupphandledning hösten 2020

Plats: Slottsgatan 10, Örebro, vid Försäkringskassan
Tid: 10.00 - 11.30
Dag: Måndagarna v 38, 42, 46 och 50

14 sept
12 okt
9 nov
7 decTillståndsbevis

Under 2017 ansökte vi på Luvab om tillstånd från IVO att bedriva
verksamhet enl. 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:937) SoL.
Den 21 december fick vi vårat tillstånd godkänt och klart.

Tillstånd