Välkommen till Lindberg Utveckling AB

Vi erbjuder tjänster inom förstärkt familjehemsvård, psykosocial handledning, utbildning i handledning av familjehem, skribentuppdrag samt handledning och utbildning inom autismspektrum.

En del av våra familjehem är specialiserade inom autismspektrumtillstånd (AST).
Läs på asphem.se

OBS! 

Hembesök

Efter att folkhälsomyndigheten 29:e oktober gick ut med nya restriktioner har vi på Luvab återigen tagit beslutet att i det längsta begränsa handledning i hemmet.

Era bokade tider gäller, men då för handledning antingen via telefon eller, till exempel, Teams.

Uppstår en akut situation så löser vi den självklart på bästa sätt, och vår tillgänglighet för icke bokade telefonsamtal kvarstår givetvis.

Grupphandledning

Vi har tankar på att längre fram hålla grupphandledningar utomhus i s.k "walk and talk"-form, där en helt enkelt pratar medan en promenerar, eller tillfälligt uppehåller sig på någon plats. Info om detta kommer längre fram när vi vet mer hur läget kring covid 19 utvecklar sig.


Du som vill bli familjehem, maila eller ring Emilie Lindberg, 070 - 642 42 17.


 NYHET: Ny som socionom - Från utbildning till arbetsliv

"Att komma från utbildningen till sitt första jobb som socionom är en spännande och ibland lite omtumlande upplevelse – från den relativt förutsägbara vardagen som student till det något mer ostyrbara arbetslivet. Det kan ibland kännas både ansvarstyngt och svårt. Den här boken vill bidra till att skapa en brygga mellan teori och praktik, vara något att stödja sig på i övergången".


Länk till intervju här - Omtanke nr 1, 2021


NYHET: Värsta bästa jobbet - Att arbeta som resurs för elever med autism och adhd

Boken Värsta bästa jobbet vänder sig till dig som arbetar som, eller utbildar dig till resursperson för elever med behov av särskilt stöd. Och till dig som är chef för eller kollega till resurspersoner.

Författare: Carolina Lindberg, Malin Valsö och Tarek Eddib
Förlag: Gothia fortbildning


Utbildningskvällar våren 2021

Plats: Slottsgatan 10, Örebro, vid Försäkringskassan.

Tid: -

På grund av det rådande läget med covid 19 ställs vårens
utbildningskvällar in. Vi hoppas att läget ska vara stabilt till
sommarens och att mopedens dag kommer att hållas
i Hasselfors.Asphem grupphandledning våren 2021

Plats: Slottsgatan 10, Örebro, vid Försäkringskassan
Tid: 10.00 - 11.30
Dag: -

Vi har tankar på att längre fram hålla grupphandledningar
utomhus i s.k "walk and talk"-form, där en helt enkelt
pratar medan en promenerar, eller tillfälligt uppehåller sig
på någon plats. Info om detta kommer längre fram när
vi vet mer hur läget kring covid 19 utvecklar sig.


Tillståndsbevis

Under 2017 ansökte vi på Luvab om tillstånd från IVO att bedriva
verksamhet enl. 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:937) SoL.
Den 21 december fick vi vårat tillstånd godkänt och klart.

Tillstånd