Välkommen till Lindberg Utveckling AB

Vi erbjuder tjänster inom förstärkt familjehemsvård, psykosocial handledning, utbildning i handledning av familjehem, skribentuppdrag samt handledning och utbildning inom autismspektrum.

En del av våra familjehem är specialiserade inom autismspektrumtillstånd (AST).
Läs på asphem.se


Utbildning- och grupphandledningstillfällen hösten 2018.


PLATS: Slottsgatan 10, Örebro, vid Försäkringskassan.

23 oktober - Lennart Wallin, KBT-terapeut

18.00 - 20.30 OBS! Tiden.


20 november - Annika Andersson, Orförande FAS-föreningen Sverige

17.30 - 20.30


Tillståndsbevis

Under 2017 ansökte vi på Luvab om tillstånd från IVO att bedriva
verksamhet enl. 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:937) SoL.
Den 21 december fick vi vårat tillstånd godkänt och klart.

Tillstånd


Utbildning- och grupphandledningstillfällen hösten 2018.

PLATS: Slottsgatan 10, Örebro, vid Försäkringskassan.

23 oktober
- Lennart Wallin, KBT-terapeut
18.00 - 20.30 OBS! Tiden.

20 november - Annika Andersson, Orförande FAS-föreningen Sverige
17.30 - 20.30