Välkommen till Lindberg Utveckling AB

Vi erbjuder tjänster inom förstärkt familjehemsvård, psykosocial handledning, utbildning i handledning av familjehem, skribentuppdrag samt handledning och utbildning inom autismspektrum.

En del av våra familjehem är specialiserade inom autismspektrumtillstånd (AST).
Läs på asphem.se


Luvab på socionomdagarna

Vi finns på plats på Stockholmsmässan 21-22:a november. Kom gärna förbi vår monter!


Utbildningar hösten 2018

PLATS: Slottsgatan 10, Örebro, vid Försäkringskassan.

23 oktober - Lennart Wallin, KBT-terapeut

18.00 - 20.30 OBS! Tiden.

20 november - Annika Andersson, Orförande FAS-föreningen Sverige

17.30 - 20.30


Tillståndsbevis

Under 2017 ansökte vi på Luvab om tillstånd från IVO att bedriva
verksamhet enl. 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:937) SoL.
Den 21 december fick vi vårat tillstånd godkänt och klart.

Tillstånd