Föreläsningar

För mer information kontakta oss på emilie@luvab.se

Vi erbjuder föreläsningar av flera slag. Hör gärna av dig för att diskutera särskilda önskemål. Vi är öppna för att diskutera längden på föreläsningarna. Det vanligaste är en förmiddag eller eftermiddag.

”En alldeles särskild familj- att vara familjehem för unga med autism och asperger”
Carolina Lindberg föreläser utifrån sin bok med samma titel. Aspekter som tas upp är bemötande av biologisk familj, diagnosens innebörd samt verktyg i vardagen.

”Stöd och handledning i familjehemsvård”
Börje Lindberg föreläser utifrån sin bok med samma titel om den särskilda utmaningen i att handleda familjehem , vanliga fallgropar och teoretiska aspekter.

”Praktisk introduktion till autismspektrum”
Carolina Lindberg föreläser om grunderna kring autismspektrum med fokus på diagnosens innebörd samt bemötande och förhållningssätt. Föreläsningen anpassas utifrån särskilda önskemål om ämnen så som tonårstid, sexualitet eller anhörigperspektiv.

”Att leva med Aspergers syndrom”
Carolina Lindberg föreläser om autismspektrums innebörd tillsammans med en eller flera personer med autismspektrumdiagnos och eventuell tilläggsdiagnos.

Exempel på uppdragsgivare inom föreläsningar: 

  • Örebro Universitet
  • Ersta Sköndal Högskola
  • Habilitering
  • Boende med särskild service
  • Grundskola
  • Socialtjänst
  • Familjehemmens riksorganisation
  • Branchkonferenser.