Om oss

Börje och Gull-Britt Lindberg driver tillsammans med sina tre barn Carolina, Daniel och Emelie företaget Lindberg Utveckling AB (LUVAB). Börje, Gull-Britt och Daniel är färdigutbildade socionomer, och Carolina som har en grundutbildning som pedagog har nu även hon en socionomexamen. Emelie arbetar som administratör. Hon har 60 universitetspoäng i genusvetenskap.

Vi har kontor i Örebro och Stockholm. Örebrokontoret fungerar som huvudkontor, och det är också i Örebrotrakten som vi har de allra flesta familjehem som vi samarbetar med.

Företaget Lindberg Utveckling AB är en vidareutveckling av företaget EB-konsult som startades 1997. 2007 omvandlades den enskilda firman till aktiebolag. Vi har nu ca 50-talet familjehem som vi samarbetar med.


Vi som driver LUVAB är

Börje Lindberg, Utbildare och handledare.
E-post: borje@luvab.se (Börje nås bara via epost)

Har bred erfarenhet av socialt arbete såsom socialsekreterare, rektor, institutionschef, och inte minst betydelsefullt, familjehemsförälder under 80 och 90 talet. Är utbildad socionom vid Örebro högskola och fick sitt utbildningsbevis i handledning i psykosocialt arbete 30 HP vid Ersta Sköndals högskola 2001. Har ett eklektiskt förhållningssätt till olika teorier.

Börje utbildar numera handledare med inriktning mot familjehem och kontaktfamiljer, handleder familjehem och personalgrupper.


Gull-Britt Lindberg, Handledare och administratör.
E-post: gull-britt@luvab.se, Mobiltelefon: 070 - 645 42 17

Tog sin socionomexamen 1989 och har arbetat som socialsekreterare under 10 års tid. Har också arbetat en kortare tid på en Familjecentral. Har också varit familjehem under 80 -och 90-talet. Har flera påbyggnadskurser i socialt arbete såsom nätverksterapiutbildning, samtal med barn, tvåårig utbildning i interaktionistiskt förändringsarbete och socialt arbete mot barn på systemteoretisk grund.


Våra barn, Carolina, Daniel och Emelie har alla erfarenhet av att växa upp i ett hem fullt av andras barn. De arbetar alla tre för Luvab, med allt ifrån handledning till administration. I alla delar av arbetet är deras insyn i familjehemsvärlden användbar.


Carolina, Handledare
E-post: carolina@luvab.se Mobiltelefon: 072 - 245 42 17
Utbildare och handledare i funktionsnedsättningar inom bland annat autismspektrat. Huvudsaklig handledare.


Daniel, Handledare, Administratör.
E-post: daniel@luvab.se, Mobiltelefon: 072-747 42 17
Är sedan tidigare utbildad till behandlingspedagog på Fellingsbro folkhögskola, och har även socionomexamen. Daniel har tillsammans med Emelie varit ansvarig för ungdomsgrupper för biologbarn i familjehem.


Emelie, Administratör.
E-post: emelie@luvab.se, Mobiltelefon: 070-642 42 17
Har 60 universitetspoäng i genusvetenskap. Emelie har tillsammans med Daniel varit ansvarig för ungdomsgrupper för biologbarn i familjehem.